दिल

देखते ही दिल तुझको प्यार प्यार बोले
बार बार बोले हज़ार बार बोले।
तुझको जान अपनी बोले धडकन अपनी बोले
बार बार बोले हज़ार बार बोले।।
न कर नखरे तू हसीना इससेआई लव यू कहदे।
इसकी जान बचाले इसको अपना कहदे।।कृमशा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *