ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸੀਆਂ

ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਰਿੰਕੂ – ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਆਵਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ੱਤ ਹੈ , ਕਿਉਂ ਕੀ ਰਿੰਕੂ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ , ਤੇ ਕੋਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਟੋਪ ਕਰਦਾ ,ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ,ਤੇ ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ , ਰਿੰਕੂ …

ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸੀਆਂ Read More »