fbpx

Genre: Historical

Punjab 1947 ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਸ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖਾ ਨਾਲ ਸੰਗਰਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਨਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੈਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖ ਸਮਝ ਲੇਦੇ ਨੇ।ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਇਸ …

Punjab 1947 ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਸ Read More »

error: Content is protected !!